Semakan Kompaun Letak Kereta
Jenis Carian
Contoh No.Kenderaan  : PAW2063
Contoh No. K.P.  : 651231074321

  Caj yang dikenakan untuk kemudahan letak kereta adalah sebanyak :-
1) Kupon 30 minit : 0.40 sen
2) Kupon 1 jam : 0.80 sen
3) Kupon Harian : RM6.00
4) Pas Bulanan : RM150.00 sebulan (mengikut promosi yang diberikan oleh   Perkhidmatan Alam Indah Sdn.Bhd. dari masa ke semasa)
5) Petak Khas : RM 200.00 satu petak / sebulan (dengan kelulusan MBPP)